Kmeňové bunky

Kmeňové bunky nám zabezpečujú rast, obnovu, regeneráciu.

Sú to zvláštne bunky, ktoré sa chovajú ako zásobník nediferencovaných buniek schopných delenia a následnej   diferenciácie na  iný druh špecializovanej bunky.

Špecializované bunky – je ich 200 typov, už  nemajú schopnosť sa rozmnožovať, deliť. Každá bunka má svoj životný cyklus a musí byť odniekial nahradená a vtedy nastupujú kmeňové bunky.

Môžno ich rozdeliť na 2 veľké skupiny:

·         unipotentné – z týchto buniek vznikajú vždy bunky len jedného príslušného tkaniva

·         pluripotentné – môžu z nich vznikať bunky rôznych tkanív

Kmeňové bunky sa môžu deliť bez obmedzenia počtu delení .Po delení dcérske bunky môžu ostať kmeňovými, alebo sa môžu príslušne diferencovať a špecializovať (obvykle jedna zostáva kmeňovou a jedna sa diferencuje, pričom rozhodujúci faktor je konštantnosť počtu kmeňových buniek).

Kmeňové bunky sa u človeka tvoria a delia 

v kostnej dreni – odkiaľ migrujú, prechádzajú vo veľkom počte  do obehového systému  a diferencujúsa na 8 typov špecializovaných buniek a zabezpečujú obnovu miliónov krvných buniek

v koži – ktorá sa neustále odlupuje –odumreté vrchné bunky- 30 dňový životný cyklus. Kmeňové bunky zabezpečujú neustálu obnovu.

vo vnútorných orgánoch

Vo svaloch

V tukovom tkanive

V mozgu – donedávna sa strikne prijímal názor, že mozog nemá regeneračnú schopnosť a nové neuróny, nervové bunky sa netvoria.

„V LEKÁRSKEJ BIOCHÉMII od Prof. MUDr.Dušana Dobrotu Csc a kolektív som si prečítala, že najnovšie výskumy v uplynulom desaťročí tento názor zmenili.

V súčasnosti je nesporné, že v mozgu dospelých jedincov prebieha neurogenéza, tvorba nových neurónov. Je však velmi špecificky lokalizovaná a poznáme zatiaľ iba 2 miesta.

1.    Je gyrus dentatus v hipokampe, vrúbkový závit v hipokampe v oblasti mozgu, ktorý má veľký význam pre pamäť a učenie. Tu prebieha kompletný proces neurogenézy, delenie, proliferácia a diferenciácia.

2.    Subventrikulárna zóna stien bočných mozgových komôr- tam  kmeňové bunky vznikajú, delia sa a migrujú, prechádzajú do čuchového bulbu a až tam z nich vznikajú zrelé nervové bunky schopné integrácie do existujúcich neurónových sietí, alebo vytvoria nové siete neurónov.

Avšak táto neurogenéza je podmienená výskytom kmeňových buniek a špecifických faktorov, bez ktorých by kmeňové bunky nevznikali, nedelili sa a nediferencovali sa na špecializované bunky. Patrí medzi nich napr. epidermálny rastový faktor, fibroblastový rastový faktor a mnohé ďalšie.“

    Teda vďaka nášmu prípravku s FGF faktorom, prebúdzame všetky naše vlastné kmeňové a spúšťame proces obnovy, regenerácie, autoimunitných reakcii, ozdravovania nášho organizmu po fyzickej a psychickej stránke.

Dokážeme naštartovať proces ozdravovania aj u tak závažných neurodegeneratívnych ochorení, ako je Alzhaimer, Parkinson, svalová distrofia, skleróza multiplex, atď