• Kmeňové bunky nám zabezpečujú rast, obnovu, regeneráciu.

  Sú to zvláštne bunky, ktoré sa chovajú ako zásobník nediferencovaných buniek schopných delenia a následnej diferenciácie na iný druh špecializovanej bunky.

  Špecializované bunky – je ich 200 typov, už nemajú schopnosť sa rozmnožovať, deliť. Každá bunka má svoj životný cyklus a musí byť odniekial nahradená a vtedy nastupujú kmeňové bunky.

  Čítať viac
 • FGF 2 v našom prípravku je v extrakte vajca v 9. dni inkubácie

  FGF 2 je "signálny proteín“ ktorý preprogramuje správanie kmeňových buniek a aminokyselín v tele tak, aby sa presunuli do oblastí, kde sú najviac potrebné

  FGF 2 prispieva k odstraňovaniu neurologických poškodení, rieši celé spektrum neurologických porúch, dokáže mobilizovať v tele vlastné kmeňové bunky, za účelom opravy zdegenerovaných, poškodených tkanív, upravuje, alebo ničí zmutované gény a prispieva k naštartovaniu samo- reparačných procesov v organizme človeka.

  Čítať viac
 • „V LEKÁRSKEJ BIOCHÉMII od Prof. MUDr.Dušana Dobrotu Csc a kolektív sa píše :

  - V súčasnosti je nesporné, že v mozgu dospelých jedincov prebieha neurogenéza, tvorba nových neurónov. Je však velmi špecificky lokalizovaná a poznáme zatiaľ iba 2 miesta.

  Čítať viac
Čítať